Tugas Pokok

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Bupati di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menyelenggarakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pengendalian, evaluasi, pembinaan dan pengawasan di bidang rumah umum, rumah swadaya, perumahan dan kawasan permukiman, serta penyediaan tanah pada tingkat kabupaten sesuai per-undang-undangan.

Fungsi

  1. Pendataan, Perencanaan, Penyediaan, Pemantauan, dan evaluasi penyediaan rumah umum;
  2. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pemantauan dan evaluasi penyediaan rumah swadaya;
  3. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.
  4. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pembanguna serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman sesuai luasan wilayah yang di tetapkan.
  5. Pelaksanaanadministrasi DinasPerumahan danKawasan Permukiman; dan
  6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati bersama dengan Kementerian